zajęcia dodatkowe

   Wykaz terminów i sal dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych i zainteresowanych rok szkolny 2017/2018
lp. Nazwisko i imię Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, praca z uczniem potrzebującym pomocy, praca z uczniem zdolnym. Zajęcia zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Dzień godziny sala
1 Bergiel Beata Praca z uczniem potrzebującym pomocy środa 10.45 -11.30
2 Błaut Grażyna Praca z uczniem potrzebującym pomocy wtorek 14.30 -15.15 s. 61
3 Borowska Emilia „Spotkania z przyrodą i nie tylko” wybrane soboty wg potrzeb teren
4 Chrobak Iwona Tenis stołowy poniedziałek 14.30 – 15.15 mała sala gimnastyczna
5 Gielas Joanna Koło Misyjne. Praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym wtorek 14.35 – 15.20 s. 61
6 Goldman – Żukowska  M. Robótki ręczne.                                      Zespół muzyczny. środa                czwartek 14.40 – 15.25             14.40 – 15.25 s.37                               s.37
7 Jabłońska Magdalena Praca z uczniem zdolnym i zainteresowanym wtorek 13.40 – 14.25 s.60
8 Janus Anna Koło chemiczne poniedziałek 14.30 – 15.15 s.50
9 Jezierska Jolanta Schola poniedziałek                 środa 13.40 – 14.25          9.50 – 10.35 s.43                            stołówka
10 Kawiorska Oliwia Gimnastyka korekcyjna wtorek 15.15 – 16.00 mała sala gimnastyczna
11 Kościelniak Elżbieta Praca z Samorządem  Uczniowskim czwartek 13.40 – 14.25 s.47
12 Makuch Katarzyna Siatkówka poniedziałek 15.20 – 16.05 sala gimnastyczna
13 Markoni Agnieszka Praca z uczniem potrzebującym pomocy poniedziałek                 wtorek 13.30 – 14.00           13.00 – 14.00 gabinet pedagoga
14 Michurska Iwona Praca z uczniem potrzebującym pomocy czwartek 15.30 – 16.15 s.38
15 Mierzwa Stanisława Koło Łamania Głowy wtorek 14.35 – 15.20 s.63
16 Olchawa Katarzyna Praca z uczniem potrzebującym pomocy piątek 8.45 – 9.30 s.41
17 Oparowska Barbara Koło informatyczne czwartek 8.00 – 8.45 s.48
18 Rudnicka Anna Koło teatralne                                       Koło plastyczne czwartek 13.40 – 14.25 s.37
19 Rydzewska Ewa Koło matematyczno – przyrodnicze piątek 8.00 – 8.45 s.42
20. Piądłowska Paulina Koło języka angielskiego wtorek 14.35 – 15.20 s.62
21. Ścieszka Jolanta Konkursowe zmagania zgodnie z potrzebami i terminarzem konkursów zgodnie z potrzebami i terminarzem konkursów s.42
22. Tucholska- Pipień Jolanta Koło Redaktorów Gazetki Szkolnej „Mieczysław” piątek 8.00 – 8.45 s.61
23. Walaszczyk Urszula „W stronę teatru” wtorek 14.35 -15.20 s.59
24. Węgrzyn Monika Koło matematyczne „Ekierka” czwartek 8.00 – 8.45 s.59
25 Wierzbicka Maria Praca z aktywem bibliotecznym wtorek 13.40 – 14.25 czytelnia
26 Wydra – Horwat Jolanta Koło matematyczno – fizyczne środa 14.35 – 15.20 s.63
27 Zając Joanna Koło plastyczne wtorek 12.40 – 13.25 s.38