WPŁATY ZA OBIADY

p. Renata Gil: 733 – 131 – 571

WPŁATY ZA OBIADY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH:

PIĄTEK                  29.09.2017r.       7.45 – 9.00
PONIEDZIAŁEK 02.10.2017r.       7.45- 10.00.   14.00-16.00
WTOREK               03.10.217r.          7.45- 10.00

Obiady w stołówce szkolnej wynoszą 8zł.
W miesiącu październiku ilość obiadów tj.     22×8=176 zł