Warsztaty przyrodnicze klasy 2b

Klasa 2b pod opieką Anny Rudnickiej odwiedziła Uniwersytet Rolniczy.

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez studentów. Zdobyli wiadomości na temat życia zwierząt leśnych, pracowali w grupach i tworzyli mapy myśli, dzielili się wiedzą prezentując swoje prace, były też zabawy ruchowe.