Technologie z klasą 3B

 

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie klasy 3b biorą udział w prestiżowym programie organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

Pod kierunkiem wychowawczyni Jolanty Ścieszki uczniowie :

  • wezmą udział w cyklu atrakcyjnych lekcji poświęconych programowaniu i nowym technologiom,
  • rozwiną umiejętność rozumowania, analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych,
  • zdobędą wiedzę na temat przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa w sieci,
  • będą kształcić umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli  i pomysłów,
  • rozwiną kompetencje niezbędne do pracy zespołowej.