sprostowanie

Przepraszamy Pana Tomasza Rajtara za brak wskazania autorstwa Jego zdjęć wykonanych podczas przedstawienia z okazji 100-nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i umieszczonych na stronie szkoły SP21.