since or for? Pizza lesson

Na zajęciach korzystaliśmy z materiałów zamieszczonych na Peek-a-boo English. https://peekabooenglish.wordpress.com