Sekretariat czynny
w godzinach od 7.30 do 15.30
telefon kontaktowy (12) 633 21 44
Sekretarz Szkoły
mgr inż. Agnieszka Stróżykowska- Niemczewska
Starszy referent:
 Joanna Płaźińska