Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020

W podanych terminach odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas. Uczniowie spotykają się w wyznaczonych miejscach z wychowawcami i udają się pod ich opieką do sal lekcyjnych.

Spotkania będą trwały ok. pół godziny,

GODZINA SZATNIA WEJŚCIE GŁÓWNE
8.30 8A 8B
8.45 8C 7C
9.00 7A 7B
9.15 6C 6D
9.30 6A 6B
9.45 5A 5B
10.00 4A 4B
10.15 3A 3B
10.30 2A 2B
11.15 1A* 1B*

* Jeżeli pogoda pozwoli, spotkanie klas pierwszych odbędzie się na boisku szkolnym (od strony szatni). W razie opadów deszczu wychowawcy spotkają się z rodzicami klas pierwszych w wyznaczonym miejscu w szkole.

 

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, zgonie z wytycznymi MEN, MZ i GiS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego i dezynfekcji rąk podczas wejścia.

Rodzice pozostają na zewnątrz budynku. Do szkoły od strony szatni mogą wejść tylko rodzice , którzy wyrażą chęć zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

Maseczki nie są obowiązkowe, ale zalecane.

Uprzejmie prosimy uczniów i rodziców klas 2-8 o zalogowanie się do Librusa w celu sprawdzenia haseł. Prosimy, aby wszelkie problemy związane z logowaniem zgłosili uczniowie 1 września wychowawcom. (Można je również zgłosić mailowo: ankawojdacka@gmail.com)