RELIGIA – informacja o uczniach nie uczęszczających na zajęcia.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o informację jeżeli Państwa dziecko nie będzie uczęszczać na lekcji=e religii. Informacja jest konieczna do ustalenia zajęć opiekuńczych dla tych dzieci.

Można ją przesyłać przez Librus do: Anna Wojdacka

lub na mail: ankawojdacka@gmail.com

Anna Wojdacka