Projekt edukacyjny „Przyroda z klasą”

Przyroda jest fascynująca! Wiemy o tym wszyscy, ale  uczniowie klasy 1 b będą odkrywać jej tajemnice poprzez udział w całorocznym projekcie „Przyroda z klasą”.

Projekt powstał w ramach współpracy edukatorów  z  4 państw: Anglii, Austrii, Irlandii i Polski w projekcie InEdu.  Uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki na nią ma wpływ człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia, tworzyć notatki i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznają wiele gatunków roślin i zwierząt, dowiedzą się, jak chronić przyrodę. Wezmą udział w  grach dydaktycznych i zabawach ruchowych, a także wykorzystają specjalnie przygotowany zestaw edukacyjny, który dodatkowo zmotywuje ich do zdobywania wiedzy.