Projekt e- twinning „Kto Ty jesteś? Polak mały.”

 

W tym roku szkolnym, w roku świętowania 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podejmujemy wiele działań, które mają na celu uczczenie tego wydarzenia. Uczniowie klasy 1 b wraz z wychowawczynią Jolantą Ścieszką realizują ogólnopolski projekt.

Jego  cele to:

– wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
– dostrzeganie piękna i oryginalności naszego regionu i państwa;
– nabywanie poczucia przynależności narodowej;
– przybliżanie wiadomości na temat ojczyzny;
– rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
– bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
– integracja z rówieśnikami z innych regionów Polski.

 Będziemy informować o podejmowanych działaniach. Trzymajcie za nas kciuki.