Pomoc w nauce dla uczniów – wolontariat ZHR

Szanowni Państwo!

Zwracamy się w imieniu harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z propozycją pomocy w nauce dla uczniów. Pomoc tą nieść będą nieść będziemy jako wolontariusze w formie prowadzenia korepetycji online i tworzenia materiałów edukacyjnych.

 

Czas zamknięcia szkół i pozostawania w domach może być dla uczniów okazją do nadrobienia zaległości i usystematyzowania wiedzy. Jednak czasem potrzebna jest pomoc drugiej osoby, znającej już omawiane zagadnienie, która wytłumaczy niejasne treści. Harcerki i harcerze, którzy będą pomagać w nauce to głównie uczniowie szkół średnich i studenci – są wśród nas zarówno humaniści, „językowcy” i osoby, którym niestraszne są przedmioty ścisłe.

Będziemy wdzięczni za przekazanie uczniom informacji o naszej propozycji wraz z formularzem, gdzie mogą zgłosić chęć uzyskania pomocy w nauce:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-7IXtFi5ir3IjlfBEmUfqHzM8NeBURFdEU09ZT0NDREtZVlBCMkJNS1JTVldLUCQlQCN0PWcu

 

 

Przesyłamy harcerskie „Czuwaj!”

Zespół Projektu Młodzież

ćw. Piotr Mróz

pwd. Franciszek Stępniewski-Janowski

HO Kamil Zamojski

wraz z Koordynatorką Projektu pwd. Pauliną Stępień wędr.

Sztab Województwa Małopolskiego
Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR