Pan Tadeusz w klasach 4a i 4b

Wiemy, że Adam Mickiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich autorów, wiemy, że napisał Pana Tadeusza. Ale czasem, gdy czytamy piękne strofy jego poematu, nie rozumiemy znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i pojęć.

„I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu…”

Czy wszyscy rozumiemy każde słowo tego wersu?

Teraz już tak. Klasy czwarte, zanim podjęły wysiłek nauczenia się na pamięć fragmentów Pana Tadeusza, bardzo dokładnie pochyliły się nad treścią poematu. Wyjaśniliśmy każde słowo, a poetyckie obrazowanie zilustrowaliśmy za pomocą kredek i farb. Artystyczna recytacja zwieńczyła dzieło.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac, autorstwa uczniów klas czwartych SP nr 21. Proszę kliknąć w link.  Pan Tadeusz