ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Podstawa prawna: 

  1. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) § 2 ust.1, § 3 ust.1 pkt.1, § 3 ust.1 pkt.2, § 3 ust.1 pkt.3, § 3 ust.1 pkt.4,
  2. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603 ) § 2 ust.1, § 3 ust.1, § 3 ust.1 pkt.2, § 5 pkt.1,Rozp. MEN z dnia 1 września 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty ( Dz. U. poz.1512)
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2018 r. ( sobota )
2 Rozpoczęcie zajęć 03 września 2018r. ( poniedziałek )
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3  Ferie zimowe 14  – 27 stycznia  2019 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia  – 23  kwietnia 2019 r.
5 Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r. (piątek)
6 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 listopada  2018r. ( piątek )

29 kwietnia 2018r. (poniedziałek )

30 kwietnia 2018 r. ( wtorek )

2  maja  2019r. ( czwartek )

15 kwietnia 2019r. ( poniedziałek )

16 kwietnia 2019r. ( wtorek )

17 kwietnia 2019r. ( Środa )

Egzamin ósmoklasisty termin główny:

15 kwietnia godz. 9.00- język polski 

16 kwietnia godz. 9.00- matematyka 

17 kwietnia godz. 9.00- język angielski 

Egzamin ósmoklasisty termin dodatkowy:

3 czerwca godz. 11.00- język polski

4 czerwca godz. 11.00- matematyka

5 czerwca godz. 11.00- język angielski