ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami)  oraz przepisy wydane na podstawie ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 )

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r. ( poniedziałek )
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3  Ferie zimowe 12  – 25 lutego 2018 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca  – 3  kwietnia 2018 r.
5 Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r. (piątek)
6 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 30 kwietnia  2018r. ( poniedziałek )

2  maja  2018r. ( środa )

4 maja 2018r. ( piątek )

1 czerwca   2018r. (piątek)