ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Podstawa prawna: 

  1. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) § 2 ust.1, § 3 ust.1 pkt.1, § 3 ust.1 pkt.2, § 3 ust.1 pkt.3, § 3 ust.1 pkt.4,
  2. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603 ) § 2 ust.1, § 3 ust.1, § 3 ust.1 pkt.2, § 5 pkt.1,Rozp. MEN z dnia 1 września 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty ( Dz. U. poz.1512)
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2019 r. ( niedziela )
2 Rozpoczęcie zajęć 02 września 2019r. ( poniedziałek )
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3  Ferie zimowe 27 stycznia  – 9 lutego 2020 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia  – 14  kwietnia 2020 r.
5 Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. (piątek)
6 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 stycznia  2020r. ( czwartek )

3 stycznia 2020r. (piątek )

1 czerwca 2020 r. ( poniedziałek )

12  czerwca  2019r. ( piątek )

 

Egzamin ósmoklasisty termin główny:

21 kwietnia godz. 9.00- język polski 

22 kwietnia godz. 9.00- matematyka 

23 kwietnia godz. 9.00- język angielski 

Egzamin ósmoklasisty termin dodatkowy:

1 czerwca godz. 11.00- język polski

2 czerwca godz. 11.00- matematyka

3 czerwca godz. 11.00- język angielski