Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 Podstawa prawna: 

  1. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)                                 oraz  § 3 ust.1 pkt 2  rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz. 1603 ). 
  2. Art. 9a ust. 2 pkt 10. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2017r. poźn. 2198, z późn. zm. ); § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ( Dz. U. poz. 1512 )
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2020 r. ( wtorek)
2 Rozpoczęcie zajęć 02 września 2020r. ( środa)
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3  Ferie zimowe 15 lutego – 28 lutego  2021 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia  – 6 kwietnia 2021 r.
5 Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r. (piątek)
6 Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 listopada (poniedziałek)

4  stycznia  2021r. ( poniedziałek)

5 stycznia 2021r. (wtorek)

4  czerwca  2021r. ( piątek)

24 czerwca 2021r. (czwartek)

 

10 Egzamin ósmoklasisty

termin główny:

 

 

 

 

– termin dodatkowy:

Język polski – 25 maja 2021r. godz. 9.00    (wtorek) – 120 minut,

Matematyka – 26  maja 2021r. godz. 9.00   (środa) –  100 minut

Język obcy nowożytny- 27 maja 2021r. 9.00 (czwartek) – 90 minut

 

Język polski- 16 czerwca 2021r.

Matematyka- 17 czerwca 2021r.

Język obcy nowożytny- 18 czerwca 2021r.