Opieka stomatologiczna

Dotyczy: opieki stomatologicznej sprawowanej nad uczniami samorządowych szkół w świetle ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 w Krakowie informuje, że  zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24.01.2020 r (data wpływu do szkoły 19.02.2020 r ) przez Gminę Miejską Kraków opiekę stomatologiczną dla uczniów naszej szkoły sprawuje Centrum Stomatologii „Bałtycka” Sp. z o.o. :

Adres:

Gabinet Stomatologiczny Centrum Stomatologii „Bałtycka” Sp. z o.o.         w Zespole Szkół Nr 5 ul. J. Mackiewicza 15, 31 – 214 Kraków

tel. 12 415 95 05

Dni i godziny świadczenia opieki stomatologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 21 w Krakowie:

wtorek, środa, czwartek godz. 8.00 do 13.00