MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH „Historia Polski na kartach książek ukryta”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

rok szkolny 2018/2019 

„Historia Polski na kartach książek ukryta”

    karta zgłoszenia

 Organizatorzy :

 • Szkoła Podstawowa Nr 21 im. W. Jagiełły w Krakowie
 • Filia nr 20 Biblioteki Kraków

Cele konkursu :

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wrażliwości estetycznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej ( klasy trzecie ),
 • motywowanie uczniów do samodzielnego czytania,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z książek i zbiorów biblioteki,
 • poszerzanie zasobu słownictwa, podniesienie kultury słowa poprzez kontakt 

z literaturą dla dzieci,

 • rozbudzanie kreatywności, rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich kompetencji językowych                                 i poznawczych,
 • poszerzenie wiedzy o historii Polski i małej Ojczyzny – Krakowa,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji.

Regulamin konkursu :

1. Konkurs przeznaczony jest dla zainteresowanych uczniów klas trzecich  edukacji  wczesnoszkolnej.

2. Udział w konkursie wymaga zgłoszenia uczestnictwa w konkursie na załączonej karcie przez  nauczyciela – opiekuna i przesłanie jej 

na adres e-mail:   ewa.rydzewska@wp.pl

z dopiskiem „ Konkurs czytelniczy klas III” w terminie do 14.12.2018 r.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy ( szkolny )  odbywa się w szkołach macierzystych pod nadzorem nauczycieli – opiekunów w dn. 15.02.2019 r.

Czas trwania wykonania zadań to max. 45 minut. Nauczyciel otrzyma materiały konkursowe w dn. 13.02.2019r. lub 14.02.2019r.  drogą elektroniczną na adres 

e-mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Zadaniem uczniów będzie wykonanie karty pracy zawierającej krzyżówkę, zagadki, pytania testowe zamknięte, „szyfrowanki” związane z podaną do pierwszego etapu literaturą.

Nauczyciel sprawdza karty pracy zgodnie z kluczem (w materiałach) i wybiera 3 osoby                      z najwyższą ilością punktów. Listę osób należy przesłać na e-mail konkursczytelniczy@op.pl  do dn. 19.02.2019 r. i dostarczyć do organizatorów wypełnione przez tych uczestników ocenione prace (do biblioteki lub szkoły ).

O udziale w finale uczestnicy zostaną poinformowani do 22.02.2019r.

 Literatura etap pierwszy ( szkolny):

  1. Rusinek Michał  „Zaklęcie na „W””
  2. Sarnowska Beata  „Tajemnica krakowskich pocztówek”
  3. Wakuła Paweł  „Jagiełło pod prysznicem”

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi od 70-100 % ( decydować będą wyniki osiągnięte przez uczniów ze szkół biorących udział w konkursie)

Etap drugi ( finał ) :

Do dn. 7.05.2019r. finaliści będą zobowiązani do oddania pracy plastycznej na temat: 

Wejdź do wehikułu czasu i przenieś się w przeszłość. Wykonaj pracę plastyczną o tym, gdzie się znalazłeś i jakbyś wyglądał w tamtym czasie.

Proponujemy następujące techniki plastyczne, które pozwolą na ciekawe wyrażenie   własnych pomysłów i doświadczeń dzieci :

 • malowanie na różnym podłożu np. gaza, makaron, kasza oraz różnymi przyborami,
 • collage,
 • mozaika,
 • wyklejanka kuleczkami bibuły, materiałami o różnej fakturze,
 • batik na papierze,
 • wycinanka z papieru kolorowego,
 • wydrapywanka,
 • technika mieszana.

Liczy się pomysł, wyobraźnia i wykonanie. 

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 21( można w dniu pisania testu finałowego), gdzie zostaną zaprezentowane na wystawie podczas rozdania nagród, 

a następnie na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Publicznej.

Wykonanie pracy plastycznej jest koniecznym warunkiem przystąpienia do części pisemnej II – go etapu konkursu.

W tym dniu uczestnicy finału są proszeni o dostarczenie klauzuli zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.

Finał konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 21 w Krakowie                                        w dn. 7.05.2019r. o godz. 8.55.  Zadaniem uczniów będzie wykonanie karty pracy, podobnie jak w pierwszym etapie, zgodnie z literaturą wymienioną dla etapu drugiego.

Karta będzie dodatkowo zawierała pytanie otwarte, w którym uczeń w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi ma wyrazić własne spostrzeżenia, wrażenia, opinie na temat jednej z lektur ( nie opisujemy treści książki !)

Literatura etap drugi ( finał )

 1. Grabowski Andrzej  „Wojna na pięknym brzegu”
 2. Terakowska Dorota  „Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie”
 3. Bąkiewicz Grażyna  „Jadwiga kontra Jagiełło”

Ogłoszenie listy laureatów i uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w dn. 17.05.2018 r. ( czwartek ) o godz. 9.50 w Szkole Podstawowej Nr 21.

Wszelkie wątpliwości, zapytania dotyczące konkursu należy zgłaszać do :

p. Jolanty Ścieszki tel. 602 806 707 lub na adres internetowy konkursczytelniczy@op.pl

p. Ewy Rydzewskiej tel. 502 59 89 05 lub na adres internetowy ewa.rydzewska@wp.pl

p. Elżbiety Jędras , p. Izabeli Boczar tel. 797 301 027    ( Filia 20 Biblioteki Kraków)

 Informacje o konkursie znaleźć można na stronach internetowych:

 www.sp21krakow.pl

filia_20@biblioteka.krakow.pl

Terminarz konkursu :

 

– do 14.12.2018 r. przesyłanie zgłoszeń o udziale w konkursie przez nauczycieli opiekunów

  13.01.2019r.  lub 14.02.2019r. wysyłanie materiałów konkursowych na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia

15.02.2019 r. pierwszy etap konkursu w szkołach macierzystych

– do 19.02.2019 r. przesyłanie elektronicznie listy osób z najwyższą ilością punktów 

( 3 osoby )

22.02.2019 r. poinformowanie przez organizatorów o udziale uczestników w finale 

–  do 7.05.2019r. składanie prac plastycznych

7.05.2019r. część pisemna drugiego etapu w SP 21

17.05.2019r. uroczysta gala wręczenia nagród w Szkole Podstawowej Nr 21 w Krakowie