LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 2020/2021

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 2020/2021

Na mocy paragrafu 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) –  lista kandydatów zakwalifikowanych zamieszczona została w formie elektronicznej poniżej.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

Lista_kandydat_w__kt_rych_rodzice_potwierdzili_wol__zapisu__przyj_tych_-18-05-2020

Szanowni Państwo!

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły ( sp21@poczta.onet.pl). Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (4 maja).