Dyrektor: mgr Ewa Nering

Zastępca Dyrektora: mgr Elżbieta Just

 

Klasa Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
I a edukacja wczesnoszkolna mgr Joanna Zając
edukacja wczesnoszkolna mgr Elżbieta Just
język angielski mgr Beata Skalny
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
religia mgr Joanna Gielas
I b edukacja wczesnoszkolna mgr Anna Rudnicka
język angielski mgr Beata Skalny
religia mgr Joanna Gielas
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
II a edukacja wczesnoszkolna mgr Monika Mrowczyk
język angielski mgr Beata Skalny
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Wiesława Dziedzic
II b edukacja wczesnoszkolna mgr Beata Bergiel
język angielski mgr Beata Skalny
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Wiesława Dziedzic
III a edukacja wczesnoszkolna mgr Ewa Rydzewska
język angielski mgr Beata Skalny
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Joanna Zając
III b edukacja wczesnoszkolna mgr Jolanta Ścieszka
język angielski mgr Anna Wojdacka
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Joanna Zając
III c edukacja wczesnoszkolna mgr Katarzyna Olchawa
język angielski mgr Anna Wojdacka
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Joanna Zając
III d edukacja wczesnoszkolna mgr Iwona Michurska
język angielski mgr Beata Skalny
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Joanna Zając
IV a język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Beata Skalny
matematyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
przyroda mgr Emilia Borowska
zajęcia techniczne mgr Ewa Nering
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
IV b język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
przyroda mgr Emilia Borowska
zajęcia techniczne mgr Ewa Nering
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Katarzyna Makuch
IV c język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
matematyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
przyroda mgr Emilia Borowska
zajęcia techniczne mgr Ewa Nering
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Oliwia Kawiorska
V a język polski mgr Urszula Walaszczyk
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Monika Węgrzyn
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia mgr Joanna Gielas
zajęcia komputerowe mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Anna Wojdacka
V b język polski mgr Urszula Walaszczyk
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
zajęcia komputerowe mgr Barbara Oparowska
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Iwona Chrobak
V c język polski mgr Urszula Walaszczyk
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia s. Jolanta Jezierska
zajęcia komputerowe mgr Barbara Oparowska
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Elżbieta Kościelniak
VI a język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Beata Skalny
matematyka mgr Monika Węgrzyn
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
zajęcia komputerowe mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Magdalena Jabłońska
VI b język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Stanisława Mierzwa
przyroda mgr Emilia Borowska
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
zajęcia komputerowe mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Barbara Oparowska
VII a język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Stanisława Mierzwa
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Emilia Borowska
VII b język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Stanisława Mierzwa
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska,
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Joanna Gielas
VII c język polski mgr Urszula Walaszczyk
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska,
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Monika Węgrzyn
VII d język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Paulina Piądłowska
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Stanisława Mierzwa
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska,
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Jolanta Tucholska – Pipień