Dyrektor: mgr Ewa Nering

Zastępca Dyrektora: mgr Elżbieta Just

 

Klasa Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
I a edukacja wczesnoszkolna mgr Ewa Rydzewska
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
religia mgr Joanna Gielas
I b edukacja wczesnoszkolna mgr Jolanta Ścieszka
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
religia s. Jolanta Jezierska
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
II a edukacja wczesnoszkolna mgr Joanna Zając
Edukacja wczesnoszkolna mgr Elżbieta Just
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
religia mgr Joanna Gielas
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
II b edukacja wczesnoszkolna mgr Anna Rudnicka
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
religia mgr Joanna Gielas
edukacja informatyczna mgr Anna Rudnicka
III a edukacja wczesnoszkolna mgr Monika Mrowczyk
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
religia s. Jolanta Jezierska
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
III b edukacja wczesnoszkolna mgr Beata Bergiel
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
religia s. Jolanta Jezierska
edukacja informatyczna mgr Joanna Zając
IV a język polski mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
historia mgr Katarzyna Olchawa
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
matematyka mgr Magdalena Słuszniak
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
technika mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
IV b język polski mgr Anna Korzonkiewicz
historia mgr Katarzyna Olchawa
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Magdalena Słuszniak
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
technika mgr Ewa Nering
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak, Oliwia Kawiorska
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Elżbieta Kościelniak
IV c język polski mgr Anna Korzonkiewicz
historia mgr Katarzyna Olchawa
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Magdalena Słuszniak
przyroda mgr Emilia Borowska
technika mgr Ewa Nering
wychowanie fizyczne mgr Paweł Kotuła
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Katarzyna Olchawa
IV d język polski mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
matematyka mgr Magdalena Słuszniak
przyroda mgr Emilia Borowska
technika mgr Ewa Nering
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Grażyna Błaut
V a język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Katarzyna Olchawa
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Małgorzata Słobodeniuk
matematyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
biologia mgr Emilia Borowska
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
technika mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
ścieżka czytelniczo – medialna mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
V b język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Katarzyna Olchawa
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
biologia mgr Emilia Borowska
geografia mgr Emilia Borowska
technika mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia s. Jolanta Jezierska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
ścieżka czytelniczo – medialna mgr Wiesława Dziedzic
WDŻ mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Katarzyna Makuch
V c język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Katarzyna Olchawa
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Zuzanna Smaga – Figiela
matematyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
biologia mgr Emilia Borowska
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
technika mgr Barbara Oparowska
informatyka mgr Wiesława Dziedzic
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska
religia s. Jolanta Jezierska
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
ścieżka czytelniczo – medialna mgr Wiesława Dziedzic
zajęcia z wychowawcą mgr Oliwia Kawiorska
VI a język polski mgr Agnieszka Boczar
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
matematyka mgr Magdalena Słuszniak
przyroda mgr Emilia Borowska
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
zajęcia komputerowe mgr Wiesława Dziedzic
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Anna Wojdacka
VI b język polski mgr Agnieszka Boczar
historia i społeczeństwo mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Zuzanna Smaga – Figiela
matematyka mgr Monika Węgrzyn
przyroda mgr Anna Janus
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
zajęcia komputerowe mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Iwona Chrobak
VI c język polski mgr Agnieszka Boczar
historia i społeczeństwo mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Zuzanna Smaga – Figiela
matematyka mgr Monika Węgrzyn
przyroda mgr Elżbieta Kościelniak
zajęcia techniczne mgr Barbara Oparowska
zajęcia komputerowe mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia s. Jolanta Jezierska
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
zajęcia z wychowawcą mgr Zuzanna Smaga – Figiela
VII a język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Magdalena Jabłońska
VII b język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
muzyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
plastyka mgr Małgorzata Goldman – Żukowska
język angielski mgr Anna Wojdacka
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Iwona Chrobak
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Barbara Oparowska
VIII a język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
wos mgr Katarzyna Olchawa
język angielski mgr Zuzanna Smaga – Figiela
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Makuch
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Anna Janus
ścieżka czytelniczo – medialna mgr Barbara Oparowska
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Emilia Borowska
VIII b język polski mgr Magdalena Jabłońska
historia mgr Grażyna Błaut
wos mgr Katarzyna Olchawa
język angielski mgr Zuzanna Smaga – Figiela
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Anna Janus
ścieżka czytelniczo – medialna mgr Barbara Oparowska
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Joanna Gielas
VIII c język polski mgr Jolanta Tucholska – Pipień
historia mgr Grażyna Błaut
wos mgr Katarzyna Olchawa
język angielski mgr Zuzanna Smaga – Figiela
język niemiecki mgr Katarzyna Michałowska – Kowalska
matematyka mgr Monika Węgrzyn
biologia mgr Emilia Borowska
chemia mgr Anna Janus
geografia mgr Elżbieta Kościelniak
fizyka mgr Jolanta Wydra – Horwat
informatyka mgr Barbara Oparowska
wychowanie fizyczne mgr Oliwia Kawiorska
religia mgr Joanna Gielas
wych. do życia w rodzinie mgr Jolanta Fluder – Warchoł
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Anna Janus
ścieżka czytelniczo – medialna mgr Barbara Oparowska
doradztwo zawodowe mgr Agnieszka Boczar
zajęcia z wychowawcą mgr Jolanta Tucholska – Pipień