Lp.             Data                   Rodzaj spotkania
1. 13.09.2018 r.

( czwartek )

Zebranie z rodzicami klas I-VIII:

godz.16.30 – kl. I – IV

godz.18.00 – kl. V – VIII

– zaopiniowanie planu wychowawcy klasy, planu

wyjść i wycieczek oraz tematyki zajęć z wychowawcą na

rok szkolny  2018/2019,

 

2. 25.10. 2018 r.

(czwartek)

Konsultacje  dla rodziców uczniów kl. I – VIII

Kl. I – IV w godzinach od 16.30 – 18.00

Kl. V – VIII w godzinach  od 18 – 19.30

3. 22.11.2018 r. (czwartek) Zebranie z rodzicami:

godz. 16.45 kl. I – IV

godz. 17.45 kl. V – VIII

5. 28.01.2019 r.

( poniedziałek )

Rada klasyfikacyjna.

 

6. 31.01.2019 r.

( czwartek)

Zebranie z rodzicami klas I-VIII:

godz. 16.30 – kl. I – IV

godz. 18.00 –  V – VIII

 

7. 7.03.2019 r.

( czwartek )

Konsultacje  dla rodziców uczniów kl. I – VIII

Kl. I – IV w godzinach od 16.30 – 18.00

Kl. V – VIII w godzinach  od 18 – 19.30

8. 11.04.2019 r.

( czwartek )

Zebranie z rodzicami klas I – VIII:

17.00 kl. I – IV

18.00 kl. V – VIII

8. 16.05.2019 r.

( czwartek )

Konsultacje  dla rodziców uczniów kl. I – VIII

Kl. I – IV w godzinach od 16.30 – 18.00

Kl. V – VIII w godzinach  od 18 – 19.30

 

10. 6.06.2019 r.

( czwartek )

Zebranie z rodzicami klas I – VIII:

godz. 16.30 –  kl.  I – IV

godz. 18.00 – kl. IV – VIII

11.   14.06.2019 r.

(  piątek )

Rada klasyfikacyjna.