Dyrektor:  mgr Jolanta Ścieszka

Wicedyrektor:  mgr Magdalena Słuszniak