Deklaracja dostępności

 


Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp21.krakow.pl zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono Dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrekcję SP 21.

Strona posiada właściwy kontrast czcionki i prawidłowo umieszczone nagłówki.