Strajk – środa 24.04.2019

PILNE!

                                                                    Komunikat

                                  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 21 w Krakowie

z dnia  23.04.2019 r.

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 21
w Krakowie

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 21 w referendum zdecydowali o przystąpieniu do akcji strajkowej .

Zatem z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, co może zagrozić bezpośrednio Ich zdrowiu, zmuszona jestem odwołać wszystkie zajęcia lekcyjne i dodatkowe w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa).

Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Szkoły / Przedszkola.