ALFIK MATEMATYCZNY

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny edycja XXIV Odbędzie się w środę 21 listopada 2018

Zachęcamy uczniów klas II i III do udziału w konkursie matematycznym.

Zapisy do dnia 30 października – przyjmuje pani Anna Rudnicka (sala 39) Wpisowe za udział w konkursie – wynosi 10 zł

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 2. Konkurs motywuje uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala odkrywać uzdolnienia i talenty matematyczne.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 8). Materiałkonkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

koordynator Anna Rudnicka