Akademia Kropelki

 

Uczniowie klasy 2b pod opieką mgr Anny Rudnickiej uczestniczyli w warsztatach „ Akademia Kropelki” odwiedzili Wodociągi Krakowskie.  

 Uczniowie poznali obieg wody w przyrodzie, zależności ekosystemów i wpływ działalności  człowieka na zasoby naturalne, nauczyli się  też postaw proekologicznych.                                                 Klasa podzielona była na różnokolorowe zespoły, które rywalizowały ze sobą podczas wykonywanych zadań konkursowych. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę bidony                                 i   „Podręcznik Akademii Kropelki”, dzięki któremu uczniowie mogą sobie przypomnieć i utrwalić tematy poruszone na warsztatach.