Akademia Kropelki klasa 1a

Klasa 1a uczestniczyła w warsztatach ekologicznych „Akademia Kropelki” w Wodociągach Krakowskich na Bielanach. 

Poznaliśmy obieg wody w przyrodzie, zależności ekosystemów i wpływ działalności  człowieka na zasoby naturalne. Uczyliśmy się też postaw proekologicznych.

Zajęcia odbyły się w różnokolorowych zespołach, rozwiązywaliśmy krzyżówki, rozwiązywaliśmy ciekawe zadania.  Na zakończenia wszyscy  otrzymaliśmy pamiątkowe gadżety i materiały edukacyjne. Ważną pamiątką jest  „Podręcznik Akademii Kropelki”, dzięki któremu możemy sobie przypomnieć i utrwalić tematy poruszone na warsztatach.