Wspólne śpiewanie

Dla Ciebie Polsko!


Dyrektor szkoły, nauczyciele zapraszają do uczczenia

Święta Niepodległości

poprzez wspólne, domowe śpiewanie pieśni patriotycznych.


Bądźmy dumni,
jesteśmy 
Polakami. 
Oddajmy 
hołd bohaterom.


Link – Piosenki i pieśni patriotyczne

Bardzo dziękujemy za zgodę do publikacji pracy p. Anny Szuwary.