Obserwacje w parku

Obserwacje w parku

Czy interesujesz się przyrodą? Czy chcesz zobaczyć co ukrywa się w korze drzewa lub w trawie? Odpowiedzi na te pytania dostarczają obserwacje.

Wystarczy mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Bądź zainspirowany ciekawością świata do obserwacji przyrodniczych i szacunku do tego, co nas otacza. Uczniowie 1a