29, 30 kwietnia i 2 maja oraz 6 maja

Szanowni Państwo!
1.Dyrektor Szkoły przypomina, iż zgodnie z uchwałami:
Rady Pedagogicznej Nr7/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2018r.
Rady Rodziców Nr3/2018/2019 z dnia 11 września 2018r.
Rady Uczniowskiej Nr1/2018 z dnia 11 września 2018r dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 dni 29,30 kwietnia i 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica czynna będzie w godzinach od 7.00 do 17.00. Obiady nie będą wydawane.

2.Dyrektor Szkoły informuje, że od dnia 27 kwietnia 2019r od godziny 6.00 Prezes Zarządu Głównego ZNP Sławomir Broniarz zawiesił bezterminowo strajk pracowników oświaty prowadzony w ramach sporu zbiorowego.
6 maja uczniowie wznawiają naukę zgodnie z obowiązującym podziałem godzin.