Zawody – Mały Mistrz Małopolski

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” z racji tymczasowego wstrzymania rywalizacji sportowej zaprasza wszystkich do udziału w zdalnych zawodach – Mały Mistrz Małopolski, jako namiastki współzawodnictwa międzyszkolnego. Zawody są przeznaczone dla wszystkich uczniów z naszego województwa. Więcej szczegółów oraz regulamin zawodów w załączniku.

REGULAMIN Gry i Zabawy Mały mistrz

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 2020/2021

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 2020/2021

Na mocy paragrafu 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) –  lista kandydatów zakwalifikowanych zamieszczona została w formie elektronicznej poniżej.

POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21

Lista_kandydat_w__kt_rych_rodzice_potwierdzili_wol__zapisu__przyj_tych_-18-05-2020

Szanowni Państwo!

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.elemento.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły ( sp21@poczta.onet.pl). Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (4 maja).

oferty pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 informuje, że w chwili obecnej nie prowadzi naboru na stanowiska nauczycielskie. W związku z tym prosimy o nie przysyłanie ofert pracy.

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.

Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki.

Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Zaproszenie na Wirtualne dni otwarte VII Liceum Ogólnokształcącego

Szanowni Państwo,

W związku z pandemią koronawirusa, większość dni otwartych w szkołach się nie odbędzie.
Dlatego VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie organizuje 7 Dni z Siódemką, czyli tydzień, dzięki któremu uczniowie ósmych klas dowiedzą się sporo o VII Liceum.
Już niedługo zostaną postawieni przed decyzją, gdzie chcą się dalej uczyć, dlatego nasza szkoła wychodzi do uczniów z propozycją WIRTUALNYCH DNI OTWARTYCH.

Samorząd Uczniowski z całego serca pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych kandydatów na 7 Dni z Siódemką. Jest to tydzień, który poświęcimy na przybliżenie uczniom atmosfery Siódemki. Rozpoczynamy relacją na żywo, 30 marca o godzinie 18.00, na Instagramie. Drugiego dnia odpowiemy na najczęściej zadawane pytania. Prima aprilis to dzień poświęcony na zapoznanie kandydatów z profilami klas. Przez dwa kolejne dni będziemy opowiadać o wszelkich aktywnościach pozalekcyjnych, a ostatniego dnia podsumujemy cały tydzień.
INSTAGRAM: @nalkowska_viilo

Zamieszczamy link do naszego wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/207365887255530/

Uprzejmie prosimy o udostępnienie zaproszenia uczniom.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego VII Liceum Ogólnokształcącego:

Anna Wojtyczka – wiceprzewodnicząca VII Liceum Ogólnokształacącego

Pomoc w nauce dla uczniów – wolontariat ZHR

Szanowni Państwo!

Zwracamy się w imieniu harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z propozycją pomocy w nauce dla uczniów. Pomoc tą nieść będą nieść będziemy jako wolontariusze w formie prowadzenia korepetycji online i tworzenia materiałów edukacyjnych.

 

Czas zamknięcia szkół i pozostawania w domach może być dla uczniów okazją do nadrobienia zaległości i usystematyzowania wiedzy. Jednak czasem potrzebna jest pomoc drugiej osoby, znającej już omawiane zagadnienie, która wytłumaczy niejasne treści. Harcerki i harcerze, którzy będą pomagać w nauce to głównie uczniowie szkół średnich i studenci – są wśród nas zarówno humaniści, „językowcy” i osoby, którym niestraszne są przedmioty ścisłe.

Będziemy wdzięczni za przekazanie uczniom informacji o naszej propozycji wraz z formularzem, gdzie mogą zgłosić chęć uzyskania pomocy w nauce:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1-cv-61aBkSn19O-7IXtFi5ir3IjlfBEmUfqHzM8NeBURFdEU09ZT0NDREtZVlBCMkJNS1JTVldLUCQlQCN0PWcu

 

 

Przesyłamy harcerskie „Czuwaj!”

Zespół Projektu Młodzież

ćw. Piotr Mróz

pwd. Franciszek Stępniewski-Janowski

HO Kamil Zamojski

wraz z Koordynatorką Projektu pwd. Pauliną Stępień wędr.

Sztab Województwa Małopolskiego
Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR

Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 przy ul. Siewnej

Szanowni Państwo,

Poradnia przesyła poniższą informację dotyczącą pracy zdalnej poradni oraz wsparcia dla klientów Poradni Nr 2 w dniach zamknięcia. Informacja wyświetla się  również po wejściu na stronę internetową poradni.

Szanowni Państwo,
W związku z niemożliwością zapewnienia prawidłowej pracy Poradni, działalność naszej placówki i – co za tym idzie – zajęcia z dziećmi zostają zawieszone na okres od 13.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Sytuacja ta ma związek z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tych dniach kontakt z naszą Poradnią w sprawach administracyjnych jest możliwy w godz. 8:00 – 14:00 pod numerem 660 637 504 oraz poprzez mail poradnia2krakow@op.pl, co zapewni możliwość uzyskania aktualnej informacji na temat funkcjonowania placówki i załatwiania bieżących spraw.
Jednocześnie – wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom – uruchamiamy dodatkowe, zdalne kanały komunikacji z naszymi specjalistami (psychologami, pedagogami, doradcami zawodowymi i logopedami). Udzielanie wsparcia i informacji w tym trudnym dla nas wszystkich czasie będzie możliwe poprzez mail poradnia2siewna23@gmail.com (prosimy o wpisanie w temacie maila, do jakiego specjalisty chcecie Państwo skierować swoje zapytanie). Od piątku 20.03.2020 oferujemy również czat ze specjalistą, który dostępny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00. Prosimy również o śledzenie informacji w AKTUALNOŚCIACH, gdzie zamieszczać będziemy materiały przygotowywane dla Państwa przez naszych pracowników.

 

Z poważaniem

Małgorzata Słomka

Wicedyrektor Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

  1. Siewna 23d

31-231 Kraków

tel. 12 415 69 68