Pan Tadeusz w klasach 4a i 4b

Wiemy, że Adam Mickiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich autorów, wiemy, że napisał Pana Tadeusza. Ale czasem, gdy czytamy piękne strofy jego poematu, nie rozumiemy znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i pojęć.

Czytaj dalej